Agile leiderschap

Agile leiderschap

Een Agile organisatie vraagt om Managers die Leiders zijn en dan wel van het soort dat de medewerkers inspireert, faciliteert en coacht. Het uitgangspunt zal dus van planning en control moeten verschuiven naar Loslaten, Inspireren en Vertrouwen. 

De medewerkers in afdeling zijn over het algemeen erg blij met deze verandering al is het wel even wennen. Aansturen kan wel maar dan door te inspireren. Nog een moeilijke skill om te leren waarvan men vaak denkt dat je dat genetisch moet hebben meegekregen, het is echter aan te leren.

Profit4Agile biedt daar een passende training voor, die de deelnemers laat oefenen en een checklist meegeeft waarmee ze op den duur zich de skills kunnen eigen maken.

Gebleken is dat op afdelingen met een goede Leider:

  • de productiviteit omhoog gaat
  • de 9 tot 5 mentaliteit verdwijnt en men fluitend naar- en van het werk gaat
  • er minder “management” nodig is aangezien de span-of-control omhoog kan doordat een aantal tijdrovende management taken en verantwoordelijkheden bij de medewerkers komt te liggen
  • ziekteverzuim daalt en medewerkerbetrokkenheid stijgt
  • het bedrijf innovatiever wordt omdat mensen op de werkvloer vanuit eigen verantwoordelijkheid hun expertise loslaten op knelpunten en nieuwe uitdagingen

Dit is pure winst voor het bedrijf aangezien de kosten gelijk blijven. De manager zal de verandering mogelijk moeten maken en gaan begeleiden.