Design thinking

Design thinking binnen agile softwareontwikkeling verwijst naar het effectieve probleemoplossingsproces. Terwijl agile methodologieën zich primair richten op iteratieve ontwikkeling, samenwerking en het reageren op veranderingen, voegt design thinking een gebruikersgerichte benadering toe aan het proces om binnen korte tijd van nul tot een MVP te komen. Design thinking kan goed worden toegepast wanneer innovatie nodig is om spoedig te reageren op een verandering in de markt. Om hierin eerst de nieuwe of bestaande situatie in kaart te brengen maken we gebruik van Business Canvas Modeling. Deze werkwijzen hebben we al eerder toegepast bij klanten als Shell en RVO

Design thinking kan uiteen gezet worden in de volgende stappen:

Empathie: Het begrijpen van de behoeften, het gedrag en de pijnpunten van gebruikers.

Probleemdefinitie: Het uitgebreid definiëren en verduidelijken van het probleem.

Ideevorming: Het genereren van mogelijke oplossingen.

Prototyping: Het creëren van snelle, low-fidelity prototypes om ideeën vroeg in het ontwikkelingsproces te testen en te valideren.

Testen: Het vergaren van gebruikersfeedback

Iteratie: Verbeteren op basis van de ontvangen feedback.